И.А. Панин, " Теорема Римана--Роха--Хирцебруха в форме Гротендика"

Формула Ву как следствие Римана-Роха

Europe/Moscow
203 (PDMI)

203

PDMI