International Probability Conference dedicated to the 90th birthday of Ildar Ibragimov

Europe/Moscow
Leonhard Euler International Mathematical Institute in St. Petersburg

Leonhard Euler International Mathematical Institute in St. Petersburg

St. Petersburg, Pesochnaya nab. 10, 197022, Russia
Description

International Probability Conference
dedicated to the 90th birthday of Ildar Ibragimov

September 30 - October 2, 2022

On July 15, 2022 the eminent Russian mathematician, full member of Russian Academy of Sciences Ildar Ibragimov celebrates his 90th birthday. The International Probability Conference dedicated to this event will be held at The Euler International Mathematical Institute. The aim of the Conference is to exchange ideas and discuss recent achievements in Probability Theory and Mathematical Statistics.


List of speakers

* - online

 

 • Frank Aurzada*
 • Vladimir Bogachev
 • Konstantin Borovkov*
 • Alexander Bufetov
 • Alexander Bulinski*
 • Marat Burnashev
 • Denis Denisov*
 • Sergey Foss*
 • Anna Gusakova*
 • Alexander Gushchin
 • Alexander Holevo
 • Rustam Ibragimov
 • Linda Khachatryan*
 • Alexey Khartov
 • Yury Kutoyants*
 • Vladimir Lotov
 • Stanislav Molchanov*
 • Boris Nahapetian*
 • Alexey Naumov
 • Alexander Nazarov
 • Victor Ohanyan*
 • Roman Oleinik
 • Ernst Presman
 • Evgeny Prokopenko
 • Alexander Sakhanenko
 • Stanislav Shaposhnikov
 • Irina Shevtsova
 • Zhan Shi*
 • Natalia Stepanova
 • Alexander Tikhomirov
 • Alexandre Tsybakov*
 • Vladimir Ulyanov
 • Anatoly Vershik
 • Vitali Wachtel*
 • Elena Yarovaya
 • Sergey Zuev*

Organizing Committee 

 

 • Andrei Borodin • PDMI RAS
 • Youri Davidov • SPbU
 • Mikhail Lifshits • SPbU
 • Natalia Smorodina • PDMI RAS
 • Valentin Solev • PDMI RAS
 • Alexander Tikhomirov • SykSU
 • Andrei Zaitsev • PDMI RAS
 • Dmitry Zaporozhets • PDMI RAS

Institutions participating in the organization of the event

The conference is supported by a grant from the Government of the Russian Federation agreement 075-15-2022-289, and by a grant from the Simons Foundation.

Registration
Registration for the International Probability Conference dedicated to the 90th birthday of Ildar Ibragimov
The agenda of this meeting is empty